Vi har begynt å forhandle maskiner fra Usewood i Finland.

Forvaltning av ungskog er ofte utfordrende arbeid. Du må være i stand til å arbeide effektivt og lønnsomt
i tett ungskog uten å etterlate deg dype spor og ødeleggende spor. Trerøtter er sårbare, og de tåler ikke at tunge
maskiner kjører over dem. Dette betyr at maskinene må være små, og de må være mulig å transportere
dem fra et sted til et annet.

Usewood har akkurat slike maskiner.
Klikk på logoen for å komme til Usewood sine sider og les mer og se bilder av disse maskinene.